یکی مثل تو

ازم خواسته بودی بنویسم ولی خب قبول کن نوشتن  سخته وقتی بدونم قراره تو اونو بخونی دیگه نباید یه نوشته معمولی باشه باید هر نقطش هر حرفش هر کلمش  کامل باشه ٰباشه یکی مثل تو!خیال باطل

چه خوب شد بی مقدمه رسیدم به اصل مطلب رسیدم به.... تو!

ازم خواستی بنویسم ولی نمیدونستی الان منی نمونده که !همش شده یه نفر! الان همش شده تو!

نمیدونستی! نمیدونستی دیگه! نمیدونی اون یه نفر کیه! نداریش که بدونی! نداریش که وقتی کنارت راه میره وقتی میدوئه بسمتت وقتی کلی منتظرت میمونه تو سرما تو سختی وقتی بخاطرت از همه چیزش میزنه! توخب نداری یکی مثل تو!

نمی دونم میدونی یا نه  لبخند که میزنی دنیا میشه مثل بهشت! چه خوب شد رسیدم به این کلمه راستی تو از اونجایی دیگه چون زمین نداره مثل تو!

ازم خواستی بنویسم ولی خب کجاست کلمه؟ ..کلمه ای پیدا نمیشه.. بتونه توصیف کنه تو رو! بتونه نگران شدناتو پاک بودنتو بتونه دلتنگیات رو  توصیف کنه ! بتونه توصیف کنه یکی مثل تو!

دوست دارم همش صدات کنم دوست دارم یه جا باشیم فقط من باشم و تو! تا همیشه تا ابد ! آخه یه آدم چه آرزویی میتونه داشته باشه بالاتر از بودن کنار یکی .... یکی درست مثل تو!

اینارو گفتم از ته دلم از جایی که هیشکی توش نیست هیشکی هیشکی جا نداره فقط بجز یکی مثل تو!

امیدوارم ببخشی منو (میدونم میبخشی آخه مهربونی!) ببخشی اگه نشد..... اگه نشد بگم حتی.... یه ذره از... از تو!خجالت

 تقدیم به ......همه چیزم!چشمکخجالتقلب

 

/ 0 نظر / 17 بازدید